FANDOM


Destroyer betyder förstörare. Uppgraderas från Machine Gun på nivå 30 och kan uppgradera till HybridAnnihilator, eller Skimmer på nivå 45.


UtseendeRedigera

Destroyer är cirkulär med en stor kanon.

RegelrättRedigera

Under uppgraderingen:

  • kullornas genomslag och skadegörelse inkaseras av 800%-900%
  • kullornas storlek dublas
  • eldhastigheten minskas drastiskt
  • kullorna blir 1,5 gånger långsamare
  • rekylen blir 10 gånger bättre
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.