FANDOM


Sniper betyder "prickskytt". Sniper kan uppgraderas från starttanken på nivå 15 och kan uppgradera till Assassin, Overseer, Hunter, eller Trapper på nivå 30.

UtseendeRedigera

Sniper är cirkulär och har en ännu längre kanon än starttanken.

RegelrättRedigera

Vid uppgradering:

  • får Sniper en större synfält
  • kullornas hastighet, skadegörelse och genomslag ökas
  • rörelsens hastighet och eldhastigheten minskas
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.