FANDOM


Đa giác Xanh Polygon trong Diep.io hiếm nhất và thứ hai mạnh nhất về sức khoẻ; mạnh nhất là Alpha Pentagon. Lầu Năm Góc xanh cung cấp tổng cộng 13.000 EXP khi bị phá hủy. Đã có rất ít xác nhận về nó, nhưng nó bị cáo buộc có mười lần sức khỏe của một Pentagon thường xuyên.

Danh sách các video đã được xác nhận

DiepGreenPentagon

Một hình ảnh rõ ràng về một hình lục giác màu xanh lá cây.

Ghi chú: Có thể thêm nhiều video hơn vì có nhiều người có thể tìm thấy Đa giác Xanh.

Thành tựu

  • Shiny! — Tiêu diệt 1 đa giác xanh
Shiny!
???
Polygons
SquareSquareRed TriangleTriangle5gonPentagonAlphaPentagonAlpha PentagonCrasherCrasherSmallCrasher
Rare Polygons
GreenSquareGreen SquareGreenTriangleGreen TriangleGreenPentagonGreen Pentagon
Miscellaneous
5gonPentagon NestAlphaPentagon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.