Wikia Diepio
Advertisement
Wikia Diepio

Đa giác Xanh Polygon trong Diep.io hiếm nhất và thứ hai mạnh nhất về sức khoẻ; mạnh nhất là Alpha Pentagon. Lầu Năm Góc xanh cung cấp tổng cộng 13.000 EXP khi bị phá hủy. Đã có rất ít xác nhận về nó, nhưng nó bị cáo buộc có mười lần sức khỏe của một Pentagon thường xuyên.

Danh sách các video đã được xác nhận

Một hình ảnh rõ ràng về một hình lục giác màu xanh lá cây.

Ghi chú: Có thể thêm nhiều video hơn vì có nhiều người có thể tìm thấy Đa giác Xanh.

Thành tựu

  • Shiny! — Tiêu diệt 1 đa giác xanh
Shiny!
???
Polygons
Square.pngSquareRed Triangle.pngTriangle5gon.pngPentagonAlphaPentagon.pngAlpha PentagonCrasher.pngCrasherSmall.pngCrasher
Rare Polygons
GreenSquare.pngGreen SquareGreenTriangle.pngGreen TriangleGreenPentagon.pngGreen Pentagon
Miscellaneous
5gon.pngPentagon NestAlphaPentagon.png
Advertisement