Wikia Diepio
Advertisement

Khi một trò chơi kết thúc, có thể là Free For All, Domination, hoặc bất kỳ chế độ chơi khác, máy chủ đóng cửa và không ai khác có thể tham gia. Trong thời gian này, Arena Closers sẽ ra ngoài bản đồ và đi vào bản đồ và tiêu diệt bất kỳ người chơi trong và ngoài tầm nhìn của chúng, bất kỳ người chơi nào bị tiêu diệt trong khi đấu trường đóng cửa sẽ được kết nối lại với một máy chủ mới.

Tại sao máy chủ đóng

Free For All: Không biết tại sao các máy chủ đóng trong FFA, nhưng nhiều người suy đoán rằng đó là bởi vì:

  • 1: Không có đủ người chơi trên máy chủ, do đó, nó chuyển hướng họ đến một máy chủ khác trong đó có nhiều người chơi hơn.
  • 2: Máy chủ quá đầy, và nó bắt đầu tụt hậu.
  • 3. Có một cập nhật mới và trò chơi cần phải được làm mới.
  • 4. Tái khởi động máy chủ, đóng máy chủ, hoặc tái chỉ định máy chủ.

Survival: Trò chơi kết thúc khi chỉ có một người chơi còn lại trong máy chủ và tất cả các người chơi khác đã bị tiêu diệt.

2 Teams hoặc 4 Teams: Trò chơi kết thúc khi bảng xếp hạng đã bị chiếm bởi một đội trong một khoảng thời gian nhất định. Lần này hiện vẫn chưa biết.

Domination: Trò chơi kết thúc khi cả 4 Dominator đã được điều khiển bởi một đội. Một khi điều này xảy ra, đấu trường kết thúc và đưa người chơi đến một máy chủ mới. Cách thứ hai để nó xảy ra là khi Dominator không bị điều khiển trong một khoảng thời gian (khoảng từ 20 đến 10 phút).

Mothership (Chế độ đã bị xóa bỏ): Trò chơi kết thúc khi một trong những đội của Mothership bị tiêu diệt. Điều này rất giống với Domination, tiết kiệm được cho điều kiện làm nó đóng lại - vì thế, chế độ chơi game kéo dài một thời gian rất ngắn.

Tag Mode: Trò chơi kết thúc khi một đội tiêu diệt tất cả các người chơi của các đội khác.

Sandbox: Trò chơi kết thúc khi máy chủ của một máy chủ đã chạy 30 phút (chế độ nhiều người) hoặc 10 phút nếu bạn không hoạt động (chế độ 1 mình)

Maze: Các trò chơi kết thúc khi thời gian máy chủ sống đã quá 5 giờ.


Gallery

Trò chơi
FiringIcon.pngTự động bắnSpinIcon.png Tự động xoayInvisIcon.png Tàng hìnhLevUpIcon.png LevelsTiersIcon.png Vòng nâng cấpStatsIcon.png Thuộc tính (Ẩn)
Diepio4Teams.png Bản đồGhfff.png Thành tựuConsole.png Console
Vũ khí Đạn dược
Autoturret.png Tháp súng tự độngPentabarrel.png Nòng súng
Trapbarrel.png Nòng phòng thủDoritobarrel.png Ông sinhDeployerbarrel.png Nòng phá hủy
Bullet.png ĐạnTrap.png Bẫy
Drone.png Squarez.png Drones (Drone.png Partisans)Factorytank.png Tên lửaMissile.png Missiles
Thông tin Sự kiện
BuildIcon.png BuildsChangeIcon.png Thay đổi
ControlsIcon.png Điều khiểnScoreIcon.png Bảng Xếp HạngBugwhitefix.svg Bugs
! Thông BáoCloserIcon.png Đóng đấu trườngDeathIcon.png Màn Hình Chết
Advertisement