FANDOM


Khi một trò chơi kết thúc, có thể là Free For All, Domination, hoặc bất kỳ chế độ chơi khác, máy chủ đóng cửa và không ai khác có thể tham gia. Trong thời gian này, Arena Closers sẽ ra ngoài bản đồ và đi vào bản đồ và giết bất kỳ người chơi trong và ngoài tầm nhìn của họ, bất kỳ người chơi nào chết trong khi đấu trường đóng cửa sẽ được kết nối lại với một máy chủ mới hoặc tham gia lại Các máy chủ mới sau khi chết.

Tại sao máy chủ đóng

Free For All: Không biết tại sao các máy chủ đóng trong FFA, nhưng nhiều người nghi ngờ rằng đó là bởi vì:

  • 1: Không có đủ người chơi trên máy chủ, do đó, nó chuyển hướng họ đến một trong đó có nhiều người chơi hơn.
  • 2: Máy chủ quá đầy, và nó bắt đầu tụt hậu.
  • 3. Có một cập nhật mới và trò chơi cần phải được làm mới.
  • 4. Tái khởi động máy chủ, đóng máy chủ, hoặc tái chỉ định máy chủ.

Survival: Trò chơi kết thúc khi chỉ có một người chơi còn lại trong máy chủ và tất cả các người chơi khác đã được loại bỏ.

2 Teams hoặc 4 Teams: Trò chơi kết thúc khi bảng xếp hạng đã bị thống trị bởi một đội trong một khoảng thời gian nhất định. Lần này hiện vẫn chưa biết. Domination: Trò chơi kết thúc khi cả 4 Dominator đã được điều khiển bởi một đội. Một khi điều này xảy ra, đấu trường kết thúc và đưa người chơi đến một máy chủ mới. Cách thứ hai để nó xảy ra là khi kẻ thống trị không bị bắt trong một khoảng thời gian (khoảng từ 20 đến 10 phút).

Mothership (Xóa bỏ): Trò chơi kết thúc khi một trong những đội của Mothership bị tiêu diệt. Điều này rất giống với Domination, tiết kiệm được cho điều kiện làm nó đóng lại - vì thế, chế độ chơi game kéo dài một thời gian rất ngắn.

Tag Mode: Trò chơi kết thúc khi một đội giết tất cả các cầu thủ từ các đội khác.

Sandbox: Trò chơi kết thúc khi máy chủ của một máy chủ đã mất hết 10 phút.

Maze: Các trò chơi kết thúc khi thời gian máy chủ đến 5 giờ.


Gallery

Trò chơi
FiringIconTự động bắnSpinIcon Tự động xoayInvisIcon Tàng hìnhLevUpIcon LevelsTiersIcon Vòng nâng cấpStatsIcon Thuộc tính (Ẩn)
Diepio4Teams Bản đồGhfff Thành tựuConsole Console
Vũ khí Đạn dược
Autoturret Tháp súng tự độngPentabarrel Nòng súng
Trapbarrel Nòng phòng thủDoritobarrel Ông sinhDeployerbarrel Nòng phá hủy
Bullet ĐạnTrap Bẫy
Drone Squarez Drones (Drone Partisans)Factorytank Tên lửaMissile Missiles
Thông tin Sự kiện
BuildIcon BuildsChangeIcon Thay đổi
ControlsIcon Điều khiểnScoreIcon Bảng Xếp HạngBugwhitefix Bugs
! Thông BáoCloserIcon Đóng đấu trườngDeathIcon Màn Hình Chết
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.