FANDOM


Tanks (Arras.io)
Tier 1 Basic
Tier 2 DirectorDiep2ioFlankguarddiep2MachineGunDiep2ioSniperDiep2ioTwinDiep2io
Tier 3 ArtilleryDiep2ioAssassinDiep2ioAuto3Diep2ioCruiserDiep2ioDestroyerDiep2ioDoubleTwinDiep2ioHexaTankDiep2ioHunterDiep2ioGunnerDiep2io
MinigunDiep2ioOverseerDiep2ioSmasherDiep2ioTrapperDiep2ioUnderseerDiep2ioTrapGuardDiep2ioTri-AngleDiep2ioTripleShotDiep2io
Tier 4 Auto-4Diep2ioAuto-5Diep2ioAnnihilatorDiep2ioAuto-DoubleDiep2ioAuto-GunnerDiep2ioAuto-SmasherDiep2ioAuto-TrapperDiep2ioAuto-Tri-AngleDiep2ioBattleshipDiep2ioBentDoubleDiep2ioBentHybridDiep2ioBoomerDiep2ioBoosterDiep2ioBomberDiep2ioBushwhackerDiep2ioCarrierDiep2ioEngineerDiep2ioFactoryDiep2ioFalconDiep2ioFighterDiep2ioFortressDiep2ioGunnerTrapperDiep2ioHepta-TrapperDiep2ioHewnDoubleDiep2ioHybridDiep2ioMachineGunnerDiep2ioMega-3Diep2ioMega-SmasherDiep2ioMegaTrapperDiep2ioMortarDiep2ioNailgunDiep2ioNecromancerDiep2ioOctoTankDiep2ioOvergunnerDiep2ioOverlordDiep2ioOvertrapperDiep2ioPentaShotDiep2ioPoacherDiep2ioPredatorDiep2ioRangerDiep2ioSingleDiep2ioSkimmerDiep2ioSpikeDiep2ioSprayerDiep2ioSpreadshotDiep2ioStreamlinerDiep2ioTripletDiep2ioTripleTwinDiep2ioSidewinder
Removed BansheeDiep2ioPounderDiep2ioQuintupletDiep2ioRifleDiep2ioShotgunREMDiep2ioSwarmerDiep2ioUnnamedAssassinAuto3UpgradeUnnamedDirectorUpgradeDiep2io
Mockup Content "Ball"REMDiep2ioButtbuttinREMDiep2ioDeathStarREMDiep2ioDoubleTrapGuardREMDiep2ioFlamethrowerREMDiep2ioGatlingGunREMDiep2ioHalf'nHalfREMDiep2ioQuadTwinREMDiep2ioSplasherREMDiep2ioTornadoREMDiep2io
Tri-BlasterREMDiep2ioUnnamedDestroyerUpgradeREMDiep2ioUnnamedDestroyerMinigunUpgradeREMDiep2ioUnnamedGatlingGunUpgradeREMDiep2ioUnnamedGatlingGunUpgrade2REMDiep2ioUnnamedMachineGunUpgradeREMDiep2ioUnnamedRifleTrapGuardUpgradeREMDiep2ioUnnamedRifleUpgrade1REMDiep2ioUnnamedRifleUpgrade2REMDiep2ioUnnamedUnnamedMachineGunUpgradeUpgradeREMDiep2io
Potential Tanks Auto-AssassinAuto-OverseerBatteryREMDiep2ioBonkerREMDiep2ioDualTankREMDiep2ioProtectorREMDiep2ioUnnamedTrapperUpgradeREMDiep2ioTri-Trapper
Tài liệu bản mẫu (đối với bản mẫu trên, đôi lúc bị ẩn.)[tạo]
Rất tiếc, bản mẫu này không có bất kỳ tài liệu nào!

Hãy trợ giúp nó bằng cách viết một chút nội dung cho tài liệu bản mẫu này.
Bản mẫu này hiện tại chưa có bất kỳ tài liệu nào; bạn có thể tạo nó nếu bạn biết làm sao bản mẫu đó có thể được dùng (Đây là cái gì?)
Nếu bạn đã sửa đổi xong, xin vui lòng làm mới nội dung. (Vì sao?)
Bạn có thể thử nghiệm trong chỗ thử (tạo | nhân bản) và trang thử trường hợp (tạo).
Xem vui lòng thêm Thể loại và liên kết ngôn ngữ đến Bản mẫu:ArrasTankNav/doc. (Xem toàn bộ trang con của trang này.)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.