FANDOM


ScoreBars
Cấp độ
Cấp độ là một tính năng trong game Diep.io. Người chơi lên cấp bằng cách đạt được điểm số, thông qua việc tiêu diệt tank khác hoặc bằng cách phá hủy đa giác xanh. Tổng số điểm và cấp của bạn được thể hiện bằng hai thanh bên dưới tên của bạn, như được hiển thị bên phải. Thanh trên cùng thể hiện tổng số điểm của bạn trong khi thanh so sánh điểm số của bạn theo tỷ lệ phần trăm số điểm của Người dẫn đầu (người chơi ở trên cùng của Bảng xếp hạng) ...

(...chi tiết)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.