Wikia Diepio
Advertisement
Wikia Diepio

Vũ Khánh Linh Vũ Khánh Linh ngày 13 tháng 12 năm 2017
0

Confession .5

Vì anh em có thể làm tất cả

Nhưng em không muốn mất anh

Read Full Post
Vũ Khánh Linh Vũ Khánh Linh ngày 13 tháng 12 năm 2017
0

Confession .4


Hứa rồi thì thực hiện đi. Đừng có hứa rồi để đấy!! Nha

Read Full Post
Vũ Khánh Linh Vũ Khánh Linh ngày 13 tháng 12 năm 2017
0

Confession .3


Khi tôi cô đơn tôi mới hiểu ra rằng: Chẳng có ai bên tôi mãi cả

Read Full Post
Vũ Khánh Linh Vũ Khánh Linh ngày 13 tháng 12 năm 2017
0

Confession .2


Tối nay tui có nhiều tâm sự

"Nếu số phận đã định tôi không thể dùng dao mổ để tôn trọng sinh mạng của người sống, thì tôi sẽ dùng dao giải phẫu để bảo vệ tôn nghiêm của người chết.”

Read Full Post
Vũ Khánh Linh Vũ Khánh Linh ngày 13 tháng 12 năm 2017
0

Confession .1


Tại sao thế ? Vậy thì từ đầu đừng nói yêu đi

Read Full Post