FANDOM


ScoreBars

Thanh cấp độ trông như thế nào.

Cấp độ là một tính năng trong game Diep.io. Người chơi lên cấp bằng cách đạt được điểm số, thông qua việc tiêu diệt tank khác hoặc bằng cách phá hủy đa giác xanh. Tổng số điểm và cấp của bạn được thể hiện bằng hai thanh bên dưới tên của bạn, như được hiển thị bên phải. Thanh trên cùng thể hiện tổng số điểm của bạn trong khi thanh so sánh điểm số của bạn theo tỷ lệ phần trăm số điểm của Người dẫn đầu (người chơi ở trên cùng của Bảng xếp hạng) - như vậy, khi bạn là người dẫn đầu bảng xếp hạng, thanh này sẽ đầy. Thanh dưới cùng thể hiện mức độ hiện tại của bạn và tiến trình hiện tại của bạn ở cấp độ tiếp theo; Mỗi lần thanh này đầy, bạn lên một cấp độ.

Cơ học

The skill-tree

The Stat Upgrade window.

Cho mỗi cấp độ bạn đạt được đến khi lên đến cấp 28, bạn sẽ luôn nhận được một điểm nâng cấp (sau đó bạn có được một điểm kỹ năng ở cấp độ 30, và sau đó mỗi 3 cấp độ sau đó). Điểm kỹ năng được sử dụng để nâng cấp các thuộc tính. Trong cây kỹ năng, hiển thị bên phải, bạn có thể sử dụng tổng cộng 7 điểm kỹ năng cho mỗi 8 thống kê (ngoại trừ chi nhánh Smasher, có thể sử dụng tối đa 10 điểm, nhưng chỉ có 4 số liệu thống kê. Auto Smasher, tuy nhiên, có tất cả 8 thống kê với tối đa 10 điểm). Có tối đa 33 điểm kỹ năng, do đó, sử dụng chúng một cách khôn ngoan, hoặc người chơi sẽ kết thúc với một project không hiệu quả.

Ngay cả hai của cùng tanks có thể thay đổi rất nhiều dựa trên các điểm kỹ năng của nó được phân phối như thế nào; Những phân bố điểm kỹ năng khác nhau được gọi là Builds. Chúng khác nhau giữa các bản xây dựng cận chiến nghiêm ngặt và xây dựng.

Đối với mỗi 15 cấp, tối đa 45, bạn có thể đi tiếp Phần, mà cải thiện đáng kể các đặc tính của xe tăng của bạn và barrels.

LevelSizeComparison

So sánh giữa tank Cấp 45 (trái) và tank Cấp 1 (bên phải)

Khi bạn lên cấp:

  • Kích thước của tank của bạn và đạn sẽ tăng
  • Sức khoẻ của xe tăng sẽ tăng 2 HP mỗi cấp.[1]
  • Tầm nhìn của bạn sẽ tăng thêm
  • Tốc độ di chuyển của bạn sẽ chậm lại

Nếu bạn chết, bạn sẽ hồi sinh ở mức thấp hơn, hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ của bạn trước khi bạn chết.

Kinh nghiệm tăng

Các chế độ chơi khác nhau có khác nhau về Kinh nghiệm.

Bảng cấp

Cấp độ Điểm Cần Thiết Điểm tới Cấp độ tiếp theo Cấp độ hồi sinh lại
1 0 4 1
2 4 9 1
3 13 15 2
4 28 22 3
5 50 28 4
6 78 35 5
7 113 44 6
8 157 54 7
9 211 64 8
10 275 75 9
11 350 87 10
12 437 101 11
13 538 113 11
14 655 132 12
15 787 151 12
16 938 171 13
17 1109 192 13
18 1301 215 13
19 1516 241 14
20 1757 269 14
21 2026 299 15
22 2325 333 15
23 2658 368 15
24 3026 407 16
25 3433 450 16
26 3883 496 16
27 4379 546 17
28 4925 600 17
29 5525 659 17
30 6184 723 17
31 6907 791 18
32 7698 839 18
33 8537 889 18
34 9426 942 19
35 10368 999 19
36 11367 1059 19
37 12426 1123 19
38 13549 1190 20
39 14739 1261 20
40 16000 1337 20
41 17337 1417 20
42 18754 1502 21
43 20256 1593 21
44 21849 1687 21
45 23536 -- 22

Thành tựu

Eh you're trying — Đạt 1k điểm

Starting to git gud — Đạt 10k điểm

You aren't that bad at this — Đạt 100k điểm

Okay you're pretty good — Đạt 1000k điểm

Thông tin bên lề

  • Ở phiên bản cũ của Diep.io (15-17 tháng 4), mức giới hạn là 60 thay vì 45.
Old.io

Một hình ảnh của thanh cấp như thế nào khi bạn có thể đạt đến cấp độ 60.

Tài liệu tham khảo

  1. Thread:52718
Trò chơi
FiringIconTự động bắnSpinIcon Tự động xoayInvisIcon Tàng hìnhLevUpIcon LevelsTiersIcon Vòng nâng cấpStatsIcon Thuộc tính (Ẩn)
Diepio4Teams Bản đồGhfff Thành tựuConsole Console
Vũ khí Đạn dược
Autoturret Tháp súng tự độngPentabarrel Nòng súng
Trapbarrel Nòng phòng thủDoritobarrel Ông sinhDeployerbarrel Nòng phá hủy
Bullet ĐạnTrap Bẫy
Drone Squarez Drones (Drone Partisans)Factorytank Tên lửaMissile Missiles
Thông tin Sự kiện
BuildIcon BuildsChangeIcon Thay đổi
ControlsIcon Điều khiểnScoreIcon Bảng Xếp HạngBugwhitefix Bugs
! Thông BáoCloserIcon Đóng đấu trườngDeathIcon Màn Hình Chết
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.