FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “<p style="font-weight:400;">Xin chào {{USERNAME}}, mình là Diepio.bot. Một ro-bot của <span style="font-weig…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
<p style="font-weight:400;">Xin chào {{USERNAME}}, mình là [[w:c:vi.diepio:Thành viên:Diepio|Diepio.bot]]. Một ro-bot của <span style="font-weight:400;">[[w:c:vi.diepio:Trang Chính|Wikia Diep.io Tiếng Việt]]</span></p>
 
<p style="font-weight:400;">Xin chào {{USERNAME}}, mình là [[w:c:vi.diepio:Thành viên:Diepio|Diepio.bot]]. Một ro-bot của <span style="font-weight:400;">[[w:c:vi.diepio:Trang Chính|Wikia Diep.io Tiếng Việt]]</span></p>
 
 
 
 
 
<p style="font-weight:400;">Nếu bạn đọc được tin nhắn này, hãy biết rằng chúng tôi mong muốn bạn đóng góp chút kiến thức về trò chơi [[Diep.io]] cho cộng động Diep.io Việt Nam</p>
 
<p style="font-weight:400;">Nếu bạn đọc được tin nhắn này, hãy biết rằng chúng tôi mong muốn bạn đóng góp chút kiến thức về trò chơi [[Diep.io]] cho cộng động Diep.io Việt Nam</p>
 
 
 
 
 
<p style="font-weight:400;">Xin chân thành cảm ơn bạn !!</p><ac_metadata title="Xin hãy đọc tin nhắn này !!"> </ac_metadata>
 
<p style="font-weight:400;">Xin chân thành cảm ơn bạn !!</p><ac_metadata title="Xin hãy đọc tin nhắn này !!"> </ac_metadata>

Bản hiện tại lúc 09:15, ngày 16 tháng 12 năm 2017

Xin chào , mình là Diepio.bot. Một ro-bot của Wikia Diep.io Tiếng Việt

Nếu bạn đọc được tin nhắn này, hãy biết rằng chúng tôi mong muốn bạn đóng góp chút kiến thức về trò chơi Diep.io cho cộng động Diep.io Việt Nam

Xin chân thành cảm ơn bạn !!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.