FANDOM


 
Dòng 1: Dòng 1:
 
à được rồi. Vậy thì theo ý bạn vậy. Nhưng mà về chuyện lập đội thì lại là một chuyện khác đấy.
 
à được rồi. Vậy thì theo ý bạn vậy. Nhưng mà về chuyện lập đội thì lại là một chuyện khác đấy.
   
Tạm thời bạn cứ làm việc mà bạn làm đi, tôi sẽ giải quyết chuyện lập đội sau. Không biết thằng [[w:c:KhangND|KhangND]] làm cái gì mà lâu thế không biết. Tôi sốt ruột lắm rồi đấy
+
Tạm thời bạn cứ làm việc mà bạn làm đi, tôi sẽ giải quyết chuyện lập đội sau. Không biết thằng [[w:User:KhangND|KhangND]] làm cái gì mà lâu thế không biết. Tôi sốt ruột lắm rồi đấy

Bản hiện tại lúc 16:19, ngày 25 tháng 12 năm 2017

à được rồi. Vậy thì theo ý bạn vậy. Nhưng mà về chuyện lập đội thì lại là một chuyện khác đấy.

Tạm thời bạn cứ làm việc mà bạn làm đi, tôi sẽ giải quyết chuyện lập đội sau. Không biết thằng KhangND làm cái gì mà lâu thế không biết. Tôi sốt ruột lắm rồi đấy

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.