FANDOM


Twin Tôi nghĩ là nó thiếu cái gì đó như điểm thuộc tính...
Bài article’s organization đã mất something. Hãy giúp article’s organization tìm ra và sửa nó.

Đối với phiên bản hiếm hơn của hình vuông, xem Ô vuông xanh lá.

Yellow square 2

So sánh kích thước với một Tank

Square là đa giác trong Diep.io. Đây cũng là hình đa giác yếu nhất trong trò chơi, chỉ có 10 HP , Sát thương cơ thể với 8 HP.

Newsquare

ô vuông với màu mới.

Nó có thể được xác định một cách dễ dàng bằng màu vàng tươi và hình dạng vuông. Khi bị giết, nó cho 10 điểm. Một Tank mà không nâng cấp có thể diệt nó với 2 viên đạn. Nếu xe tăng va vào nó, cả hai sẽ phải chịu một số thiệt hại.

Necromancer có thể đưa ô vuông thành Phi tiêu bằng cách tiêu diệt nó bằng thân tank hoặc một trong những Phi tiêu hiện có của nó. Đừng nhầm lẫn những người không bị ảnh hưởng bởi Necromancer với Minion của Necromancer , Mà chỉ có một chút màu sắc trong FFASandbox.

Mặc dù XP một ô vuông cho phép có thể thấp, việc tìm kiếm một cụm lớn của họ có thể làm cho họ một goldmine XP và cho phép bạn đạt được cấp độ dễ dàng.

Thành tựu

Gotta Start Somewhere — Phá hủy 10 ô vuông

Square Hater — Phá hủy 500 ô vuông

These Squares Gotta Go — Phá hủy 10000 ô vuông

Polygons
SquareSquareRed TriangleTriangle5gonPentagonAlphaPentagonAlpha PentagonCrasherCrasherSmallCrasher
Rare Polygons
GreenSquareGreen SquareGreenTriangleGreen TriangleGreenPentagonGreen Pentagon
Miscellaneous
5gonPentagon NestAlphaPentagon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.