Robot Hoangbot

Project: Việt Hóa hoàn toàn wiki diep.io sang tiếng Việt. Với chu trình 6 trang/ngày, khi hết bài để Việt hóa mình sẽ chấm dứt sự hoạt động của bot và bắt đầu chỉnh sửa các bài bot đã việt hóa. Thân, Hoàng Giáo Sư (thảo luận) 09:07, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Robot bị lỗi ?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.