FANDOM


Tháng mười hai là tháng thứ mười hai theo lịch Gregorius, có 31 ngày.

Tháng mười hai trong âm lịch còn được gọi là tháng chạp.

Bản mẫu:Tháng 31 ngày bắt đầu thứ ba
« Tháng 12 năm 2020 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

Sự kiện trong tháng 12

Xem thêm

Tham khảo

Bản mẫu:Sơ khai năm {{#gọi:Side box|main}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.