FANDOM


Thông Báo là những thông báo xuất hiện ở giữa trên cùng của màn hình khi một cái gì đó đặc biệt xảy ra trong trò chơi. Có ba loại thông báo: những thông báo được hiển thị cho toàn bộ máy chủ như là một thông báo, những thông tin này có thể hiển thị cho một nhóm nhất định và những người chỉ được hiển thị cho một người chơi.

Thông báo của Máy chủ

Thông báo của Máy chủ Hiện tại

Điều kiện Thông báo
Khi Boss xuất hiện hoặc bị tiêu diệt.
“The Guardian of the Pentagons has spawned!”
“The Guardian of the Pentagons has been defeated by (tên người chơi)!”
“The Summoner has spawned!”
“The Summoner has been defeated by (tên người chơi)!”
“The Defender has spawned!”
“The Defender has been defeated by (tên người chơi])!”
“The Fallen Booster has spawned!”
“The Fallen Booster has been defeated by (tên người chơi)!”
“The Fallen Overlord has spawned!”
“The Fallen Overlord has been defeated by (tên người chơi)!”
Khi mà có đội chiến thắng trong Domination hoặc Chế độ Tag. “BLUE HAS WON THE GAME!”
“RED HAS WON THE GAME!”
“PURPLE HAS WON THE GAME!”
“GREEN HAS WON THE GAME!”
Khi Dominator đang bị tranh dành hoặc một đội kiểm soát nó. Có 12 thông báo trong trò chơi.
“The NW Dominator is being contested”
“The NE Dominator is being contested”
“The SW Dominator is being contested”
“The SE Dominator is being contested”
“The NW Dominator is now controlled by BLUE”
“The NE Dominator is now controlled by BLUE”
“The SW Dominator is now controlled by BLUE”
“The SE Dominator is now controlled by BLUE”
“The NW Dominator is now controlled by RED”
“The NE Dominator is now controlled by RED”
“The SW Dominator is now controlled by RED”
“The SE Dominator is now controlled by RED”
Khi arena đóng máy chủ. “Arena closed: No players can join”

Thông báo máy chủ đã bị loại bỏ

Điều kiện Thông báo
Khi đội màu nâu thắng trong chế độ Tag hoặc Domination.[1] “BROWN HAS WON THE GAME!”
Khi Dominator đang bị tranh dành hoặc một đội kiểm soát nó. Có 12 thông báo trong trò chơi..

Khi đã có 4 nhóm trong chế độ Domination, vì vậy số lượng thông báo có thể lên đến 20.

“The NW Dominator is now controlled by PURPLE”
“The NE Dominator is now controlled by PURPLE”
“The SW Dominator is now controlled by PURPLE”
“The SE Dominator is now controlled by PURPLE”
“The NW Dominator is now controlled by BROWN”
“The NE Dominator is now controlled by BROWN”
“The SW Dominator is now controlled by BROWN”
“The SE Dominator is now controlled by BROWN”
Khi Mothership của bất kỳ đội nào bị phá hủy trong chế độ chơi Mothership. “BLUE has destroyed RED's Mothership”
“RED has destroyed BLUE's Mothership”

Đội- Thông báo cụ thể[2]

Điều kiện Thông báo
Khi Dominator bị chinh phục bởi đội của người chơi.[3] “Press H to take control of the dominator”

Thông báo cụ thể cho người chơi[4]

Kill Notifications

Điều kiện Thông báo
Khi giết một người chơi khác.[5] “You killed (ngừoi bị giết)”
When the player kills a Boss. “You killed Guardian”
“You killed Summoner”
“You killed Defender”
“You killed Fallen Booster”
“You killed Fallen Overlord”

Thông báo Chế độ

Điều kiện Thông báo
Khi Tự động bắn được bật. “Auto Fire: ON”
Khi Tự động bắn được tắt. “Auto Fire: OFF”
Khi Tự động xoay được bật. “Auto Spin: ON”
Khi Tự động xoay được tắt. “Auto Spin: OFF”
Khi Bất tử trong Sandbox được bật. “God mode: ON”
Khi bất tử được tắt. “God mode: OFF”

Loại bỏ Tự động thông báo cấp độ[6]

Điều kiện Thông báo
Khi bạn đã đạt tối đa Health Regeneration. “Maximizing Health Regen”
Khi bạn đã đạt tối đa Max Health. “Maximizing Max Health”
Khi bạn đã đạt tối đa Body Damage. “Maximizing Body Damage”
Khi bạn đã đạt tối đa Bullet Speed. “Maximizing Bullet Speed”
Khi bạn đã đạt tối đa Drone Speed. “Maximizing Drone Speed”
Khi bạn đã đạt tối đa Bullet Penetration. “Maximizing Bullet Penetration”
Khi bạn đã đạt tối đa Drone Health. “Maximizing Drone Health”
Khi bạn đã đạt tối đa Bullet Damage. “Maximizing Bullet Damage”
Khi bạn đã đạt tối đa Drone Damage. “Maximizing Drone Damage”
Khi bạn đã đạt tối đa Reload. “Maximizing Reload”
Khi bạn đã đạt tối đa Drone Count. “Maximizing Drone Count”
Khi bạn đã đạt tối đa Movement Speed. “Maximizing Movement Speed”
Khi bạn đã đạt tối đa Chỉ số không thể thêm nữa. “No longer maximizing a stat”

hông báo của xe tăng hiện tại[7]

Điều kiện Thông báo
Khi nâng cấp lên một Overseer. “Use your left mouse button to control the drones”
Khi nâng cấp lên một Predator. “Use your right mouse button to look further in the direction you’re facing”
Khi nâng cấp lên một Dominator. “Press H to surrender control of the tank”
Khi bạn bấm phím H khi không có Dominators có sẵn hoặc nếu người chơi đã nhấn H ~5-10 giây trước. “Someone has already taken that tank”

Đã loại bỏ Thông báo trên xe tăng[8]

Điều kiện Thông báo
Khi thời gian được phân bổ để kiểm soát một Mothership sắp hết. “You only have 10 seconds left in control of the Mothership”[9]

Thông báo khác[10]

Điều kiện Thông báo
Khi bạn sử dụng AdBlocker “You're using an adblocker, please consider disabling it to support the game”
Khi kết nối bộ điều khiển Gamepad “Gamepad enabled”
“Using Gamepad, press I to disable”

Hình ảnh (cũ nhất đến mới nhất)

Chú thích

  1. Nhóm màu nâu đã được thay thế bằng màu xanh, và không còn tồn tại trong trò chơi nữa.
  2. Các loại thông báo này chỉ diễn ra trong Domination.
  3. Thông báo giống nhau cho cả hai đội và chỉ khác với màu nền của thông báo (tương ứng với màu của đội), do đó có hai thông báo có thể xảy ra.
  4. Những loại thông báo này chỉ ảnh hưởng đến một người.
  5. Không xuất hiện trong FFA / Maze nếu nạn nhân có từ cấp 20 trở lên hoặc cấp thấp hơn người chơi.
  6. Các thông báo này đã tồn tại trước ngày cập nhật vào ngày 9 tháng 3 năm 2017, nơi số liệu thống kê tự động tối đa được thay bằng việc giới thiệu xếp hàng nâng cấp.
  7. Những loại thông báo này chỉ xảy ra sau khi trở thành một loại bể nhất định.
  8. Các loại thông báo này chỉ xảy ra sau khi trở thành một loại bể nhất định.
  9. Thông báo giống nhau cho cả hai đội, nhưng chỉ khác với màu nền (tương ứng với màu đội của người chơi), do đó có hai thông báo; đỏ và xanh. Thông báo này đã bị xóa.
  10. Các thông báo này chỉ xảy ra nếu đã đạt đến một điều kiện ngoài trò chơi.
Trò chơi
FiringIconTự động bắnSpinIcon Tự động xoayInvisIcon Tàng hìnhLevUpIcon LevelsTiersIcon Vòng nâng cấpStatsIcon Thuộc tính (Ẩn)
Diepio4Teams Bản đồGhfff Thành tựuConsole Console
Vũ khí Đạn dược
Autoturret Tháp súng tự độngPentabarrel Nòng súng
Trapbarrel Nòng phòng thủDoritobarrel Ông sinhDeployerbarrel Nòng phá hủy
Bullet ĐạnTrap Bẫy
Drone Squarez Drones (Drone Partisans)Factorytank Tên lửaMissile Missiles
Thông tin Sự kiện
BuildIcon BuildsChangeIcon Thay đổi
ControlsIcon Điều khiểnScoreIcon Bảng Xếp HạngBugwhitefix Bugs
! Thông BáoCloserIcon Đóng đấu trườngDeathIcon Màn Hình Chết
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.