FANDOM


Lien ket ngon ngu

Một ví dụ điển hình về liên kết ngôn ngữ

Liên kết ngôn ngữ có thể được dùng để liên kết giữa các trang có nội dung tương tự ở nhiều ngôn ngữ khác nhau khi chúng được kích hoạt. Ví dụ như trang "Yagami Taichi" với nhiều phiên bản khác nhau trong wiki Digimon đều được liên kết theo cách này. Đây cũng là hình thức đặc biệt của liên kết wiki.

Liên kết ngôn ngữ không được mặc định tạo ra trên các Fandom đa ngôn ngữ, do có "cùng" một chủ đề trong nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng có thể có tên miền cũng như cơ sở dữ liệu khác nhau nên nhiều liên kết được tạo theo cách thủ công.

Nếu bạn muốn wiki có bạn có liên kết ngôn ngữ, xin hãy để lại yêu cầu tại Trung tâm Cộng đồng.

Một khi các liên kết được tạo, các trang có tạo liên kết cần phải được lưu lại trước khi chúng được kích hoạt.

Thiết lập

Liên kết ngôn ngữ không được khởi tạo mặc định. Những liên kết này phải được yêu cầu thêm vào sau khi một bài viết được tạo mới. Điều này là do trong cùng một ngôn ngữ sẽ có nhiều wiki trùng tên, đó là một vấn đề khi lựa chọn liên kết ngôn ngữ.Lý tưởng hơn khi các bên liên kết cẩn phải cùng đồng thuận về sự liên kết. Vì lý do trên và từ mọi cá nhân, , một số cộng đồng còn thiết lập nguyên tắc về những gì cần liên kết đến. Bạn cũng nên thỏa thuận với các bảo quản viên ở cộng động mà bạn muốn liên kết đến trước khi có yêu cầu liên kết chính thức.

Nếu một lần bạn thấy điều này cần thiết, bạn hãy để lại yêu cầu liên kết ngôn ngữ trên Trung tâm Cộng đồng.

Sau khi thiết lập liên kết, vì những lý do về bộ nhớ cache nên những liên kết trên có thể hoạt động sau 24 giờ.

Cách sử dụng

Liên kết ngôn ngữ không thể đặt tại chỗ hoặc chỉnh sửa bằng Trợ giúp:VisualEditor. Thay vào đó bạn phải sử dụng soạn thảo mã nguồn hoặc soạn thảo cổ điển. Từ mọi liên kết ngôn ngữ là gì nhưng mã wiki và việc thiết lập trên đa phần là một việc đơn giản là di chuyển và dán, khuyến khích sử dụng soạn thảo mã nguồn để thiết lập. Vì vậy, những hướng dẫn dưới đây đều sử dụng soạn thảo mã nguồn.

Hình thức chung

Một liên kết ngôn ngữ được tạo ra như sau:

[[Mã ngôn ngữ:Tên bài viết]]

Ví dụ: tạo liên kết ngôn ngữ đến: ja:メインページ

[[ja:メインページ]]

Hầu như mọi lúc, đây là điều cần thiết để có và đánh vần chính xác tên bài viết của ngôn ngữ đích. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ kết thúc với khối những liên kết khác nhau, ví dụ:

[[ca:Ajuda:Enllaços interlingüístics]]
[[de:Hilfe:Interlanguage-Links]]
[[es:Ayuda:Enlaces interlingüísticos]]
[[fi:Ohje:Kieltenväliset linkit]]

Trang chính

Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trên trang chính wiki của bạn, bạn có thể tiết kiệm một số cú pháp cho bạn. Trong suốt phần mềm MediaWiki là nền tảng của Fandom, mọi trang chính đều cùng tên. Vậy đây sẽ thỏa liên kết đến;

[[en:]]
[[fr:]]
[[ja:]]
[[th:]]

Sử dụng với PAGENAME

Vị trí

Sử dụng Inline

Tác động đến SEO

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.