FANDOM


Magicwordssssssssssssssss

Mẫu trang có dùng từ ma thuật.

"Từ ma thuật" (Magic words) là một từ hoặc cụm từ ma thuật được nhận diện bởi phần mềm MediaWiki (nền tảng của Fandom). Khi từ ma thuật được dùng trên một trang nào đó, nó sẽ kích hoạt các hoạt động đặc biệt trên trang đó. Trên Bộ soạn thảo trực quan, từ ma thuật có sẽ hiển thị hình miếng ghép lục.

Hướng dẫn từng bước

  • Để thêm từ ma thuật, chỉ cần chèn các từ khóa sau đây vào phần nội dung trang. Trông nó sẽ giống như mã nhưng khi bạn chọn Lưu trang hoặc Xem trước thì nó sẽ ứng với mục đích sử dụng của bạn.
    • từ ma thuật có thể được thêm bằng cả 2 bộ soạn thảo (Mã nguồn và Trực quan); tuy nhiên, muốn chỉnh sửa từ ma thuật phải dùng Bộ soạn thảo ở chế độ Mã nguồn. Còn ở Bộ soạn thảo trực quan, bạn chỉ có thể xóa và thay thế một từ ma thuật khác.

Từ ma thuật thông dụng

__NOTOC__  giấu Bảng mục lục trên một trang.
__TOC__ đặt Bảng mục lục ngay tại vị trí đặt biến này.
__NOWYSIWYG__ vô hiệu hóa chức năng soạn thảo cổ điển của trang.
{{CURRENTDAY}} hiển thị SỐ NGÀY hiện tại (VD: 8).
{{CURRENTMONTH}} hiển thị SỐ THÁNG hiện tại (VD: 07).
{{CURRENTMONTHNAME}} hiển thị THÁNG BẰNG CHỮ hiện tại (VD: tháng 7).
{{CURRENTYEAR}} hiển thị SỐ NĂM hiện tại (VD: 2020).
{{CURRENTDAYNAME}} hiển thị TÊN THỨ hiện tại (VD: thứ Tư).
{{CURRENTTIME}} hiển thị THỜI GIAN hiện tại (VD: 23:05).
{{NUMBEROFARTICLES}} hiển thị số bài viết thuộc không gian Chính trên wiki của bạn (VD: 479).
{{SITENAME}}  hiển thị tên wiki của bạn (VD: Trung tâm Cộng đồng).
{{PAGENAME}}  hiển thị tên trang bài viết (VD: Từ ma thuật).
{{FULLPAGENAME}}  hiển thị cả không gian, lẫn tên bài viết (VD: Trợ giúp:Từ ma thuật).

Danh sách đầy đủ các biến

Xem danh sách đầy đủ các từ ma thuật trên trang Trợ giúp từ ma thuật mediawiki.org[1] (tiếng Anh).

Từ ma thuật riêng của Fandom

Danh mục wiki

Các biến này chỉ có thể áp dụng trên trang Mediawiki:Wiki-navigation.

#categoryX# trong đó X là một số lớn hơn 0. Điều này được top 8 trang từ các thể loại X lớn nhất trên wiki.
#category-Trợ giúp# Lấy 8 trang trong Thể loại:Trợ giúp
#visited# Hiển thị danh sách trang được truy cập nhiều nhất.
#newlychanged# Hiển thị trang sửa đổi gần đây
#topusers# Hiển thị các thành viên hoạt động nhiều nhất.

Triển lãm ảnh thể loại

Các biến này áp dụng cho các trang thể loại.

__NOCATEGORYGALLERY__ Ẩn triển lãm thể loại được hiển thị trên một trang thể loại.
__FORCECATEGORYGALLERY__ Nếu triển lãm thể loại được mở trên wiki nào đó, nhưng nó không được áp dụng cho tất cả các loại mặc định, hiển thị thêm một triển lãm thể loại trên trang thể loại.

Ghi chú

  1. Một vài từ ma thuật có thể có hoặc không hoạt động trên Fandom. Điều này phụ thuộc phiên bản phần mềm MediaWiki của Fandom và trang mediawiki.org

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.