FANDOM


Thông điệp hệ thống hay còn gọi là thông báo MediaWiki cung cấp phương tiện để tùy chỉnh giao diện của một wiki. Mỗi thông điệp hệ thống có giá trị định sẵn có thể được viết lại bằng cách sửa đổi trang thích hợp trong không gian tên MediaWiki.

Nền tảng

Khi MediaWiki lần đầu tiên được lập trình, nhu cầu tạo nên một giao diện có thể tùy chỉnh nhanh chóng trở nên rõ ràng. Nhiều cộng đồng muốn sửa đổi lại một vài văn bản giao diện một cách sáng tạo để phù hợp với chủ đề wiki mà họ đang hoạt động. Các wiki ở nhiều ngôn ngữ khác nhau cũng cần thiết nhanh chóng trong việc dịch thuật ngữ từ tiếng Anh sang ngôn ngữ bản địa.

Giải pháp cho vấn đề này chính là thông điệp hệ thống. Hầu hết các chữ, các văn bản hiển thị trên mặt bằng giao diện, từ nút "Sửa đổi" cho đến thông điệp chào mừng thành viên mới, tới tán gẫu - đều có thể tùy biến được.

Khi một phần mở rộng hay một tính năng mới được hình thành trong MediaWiki, các nhân viên Fandom đặt mỗi phần của giao diện mặc định là một giá trị bằng văn bản tiếng Anh và chúng có thể được thay đổi ghi đè lên bằng cách sửa đổi thông điệp địa phương trong không gian tên MediaWiki. Danh sách toàn bộ các thông điệp hệ thống trên mỗi wiki được phát hành tại Đặc biệt:Mọi thông báo hay Special:AllMessages.

Các thông điệp có thể được thay đổi, xin vui lòng ghi nhớ rằng không phải lúc nào cũng thích hợp để sửa đổi chúng. Những giá trị mặc định có sẵn luôn được xem là thuật ngữ chung dễ hiểu nhất.

Các bước

Bởi vì các thông điệp đều được lưu trữ trong không gian tên MediaWiki, cho nên chỉ có các bảo quản viên mới có quyển hạn cần thiết để có thể thay đổi được các thông điệp hệ thống.

Tuy nhiên bởi vì lý do an ninh và bảo mật, không phải tất cả các thông điệp hệ thống nào cũng có thể được tự do sửa đổi. Một 'danh sách trắng' những thông điệp có thể được sửa đổi nằm tại Trợ giúp:Thông điệp hệ thống/danh sách trắng. Các thông điệp không được liệt kê ở đó thì được yêu cầu liên hệ với nhân viên Fandom để được sửa đổi.

Sử dụng Đặc biệt:Mọi thông báo

 1. Đi đến Đặc biệt:Mọi thông báo hoặc Special:AllMessages và chọn "tất cả". Nhập vào văn bản mặc định để định vị được thông điệp nằm ở đâu để bạn có thể sửa đổi. Nhấp vào liên kết dẫn đến thông điệp đó trong kết quả tìm kiếm.
 2. Nếu thông điệp chưa bao giờ được sửa đổi trước đây, bạn sẽ thấy có một khung thông điệp với văn bản mặc định nằm trong đó. Điều này sẽ giúp bạn xác nhận bạn đang sửa đổi đúng thông điệp đó.
 3. Sửa đổi giống như các trang bình thường khác, thay đổi văn bản cho phù hợp.
  Hướng dẫn: Xin lưu ý thận trọng với mọi ký tự "$" trong thông điệp. Nó được thiết kế là một biến hệ thống trong văn bản thông điệp và nó sẽ được điền với giá trị phù hợp khi hiển thị cùng văn bản trên bề mặt giao diện.
 4. Lưu thông điệp và cân nhắc bạn đã sửa đổi thông điệp một cách hợp lý.
  Hướng dẫn: Làm mới cache bằng Ctrl + F5 trên trình duyệt của bạn nếu như bạn chưa thấy sự thay đổi.

Sử dụng mã ngôn ngữ đặc biệt

Trong nhiều trường hợp bạn có thể sử dụng mã ngôn ngữ 'đặc biệt' để tìm ra tên trang MediaWiki chứa thông điệp một cách nhanh chóng. Bằng cách thêm vào ?uselang=qqx ngay sau địa chỉ URL, bạn có thể xem ví dụ tại đây: http://congdong.wikia.com/wiki/Trợ_giúp:Thông_điệp_hệ_thống?uselang=qqx

Tất cả các thông điệp trên trang đó sẽ được thay thế bằng khóa địa chỉ của trang đó trong không gian tên MediaWiki và nằm trong dấu ngoặc.

Ví dụ: (chat-start-a-chat) sẽ là trang MediaWiki:Chat-start-a-chat và (edit) sẽ là trang MediaWiki:Edit.

Các thông điệp hệ thống đáng chú ý

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.