FANDOM


Mở chế độ nguồn

Cách truy cập chế độ soạn thảo mã nguồn trên trình soạn thảo cổ điển

Mã wiki (tiếng Anh: wikitext) là dạng ngôn ngữ đánh dấu chính để định dạng các nội dung trên wiki. Nó có thể được dùng để thêm hình ảnh, bảng, liên kết và nhiều thay đổi khác về trực quan.

Việc có kiến thức về mã wiki là không bắt buộc. Bạn có thể dùng chức năng soạn thảo thông qua Trình soạn thảo cổ điển, hoặc Trình soạn thảo trực quan (cần phải kích hoạt), để tránh mã wiki. Tuy nhiên, các thành viên có kiến thức về mã wiki sẽ dễ dàng kiểm soát việc soạn thảo hơn.

Để truy cập mã wiki trên một bài viết:

Dưới đây là bảng tổng hợp các mã wiki cơ bản có thể dùng để soạn thảo.

Bảng tổng hợp mã wiki

Văn bản

Mô tả Bạn đánh Bạn được
Chữ in nghiêng ''nghiêng'' nghiêng
Chữ in đậm '''đậm''' đậm
Đậm và nghiêng

'''''đậm và nghiêng'''''

đậm và nghiêng

Liên kết trong (trong cùng một wiki)

[[Trợ giúp:Nội dung]]
[[Trợ giúp:Nội dung|Văn bản hiển thị]]

Trợ giúp:Nội dung
Văn bản hiển thị

Chuyển hướng tới một trang khác #REDIRECT [[Trợ giúp:Nội dung]] redirectltr.pngTrợ giúp:Nội dung
Liên kết ngoài (tới trang web khác)

[http://www.example.org]
[http://www.example.org displayed text]
http://www.example.org

[1]
displayed text
http://www.example.org

Ký tên bài đăng trên trang thảo luận

~~~~

Tên thành viên của bạn 22:57, 2 tháng 7 2020 (UTC)

Các mã wiki sau chỉ có tác dụng ở đầu dòng
Tiêu đề

Một hộp mục lục sẽ tự động được tạo ra nếu bạn sử dụng từ 4 tiêu đề trở lên

==Level 2==
===Level 3===
====Level 4====
=====Level 5=====
======Level 6======

Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Đánh dấu

*Một
*Hai
**Hai chấm một
*Ba

  • Một
  • Hai
    • Hai chấm một
  • Ba
Đánh số

#Một
#Hai
##Hai chấm một
#Ba

  1. Một
  2. Hai
    1. Hai chấm một
  3. Ba

Ảnh

Mô tả Bạn đánh Bạn được
Ảnh [[Tập tin:Ví dụ.jpg]] Ví dụ
Thay đổi cỡ ảnh [[Tập tin:Ví dụ.jpg|100px]] Ví dụ
Thêm chú thích ảnh [[Tập tin:Ví dụ.jpg|thumb|Chú thích ảnh]]
Ví dụ

Chú thích ảnh

Canh lề cho ảnh

[[Tập tin:Ví dụ.jpg|100px|left]]
[[Tập tin:Ví dụ.jpg|100px|center]]
[[Tập tin:Ví dụ.jpg|100px|right]]

Ví dụ

Ví dụ

Ví dụ

Tạo liên kết cho ảnh [[Tập tin:Ví dụ.jpg|100px|link=Trợ giúp:Nội dung]] Ví dụ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.