FANDOM


Với Tank có tên tương tự trong Diep.io, xem Tri-Angle.

TrianglePolygon phổ biến thứ hai trong Diep.io. Nó chỉ có 30 HP, được trang bị 8 HP trong Thiệt Hại, do đó làm cho nó là một mục tiêu rất yếu. Nó cho phép người chơi có thể ghi được 25 điểm XP cho người chơi.

Chiến lược

Red triangle

So sánh kích thước với Tank cấp 1.

Hình tam giác có thể được sử dụng một cách chiến lược, vì người chơi có thể đạt được tốc độ nhanh trong các giai đoạn đầu của trò chơi, cho phép bắt đầu.

Thiệt hại cơ thể và HP có thể thấp, tuy nhiên rơi vào một vài trong số đó mà không nâng cấp HP Max, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Đây có thể được sử dụng như là một chiến lược, đẩy kẻ thù bằng đạn hoặc bẫy về phía tam giác để đối phó với những thiệt hại bên ngoài.

Polygons
SquareSquareRed TriangleTriangle5gonPentagonAlphaPentagonAlpha PentagonCrasherCrasherSmallCrasher
Rare Polygons
GreenSquareGreen SquareGreenTriangleGreen TriangleGreenPentagonGreen Pentagon
Miscellaneous
5gonPentagon NestAlphaPentagon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.