Wikia Diepio
Advertisement
Wikia Diepio

Đây là trang chứa tất cả thông tin liên quan đến đội ngũ nhân viên Wiki Diep.io Việt Nam

Thông tin Tags


Nhân viên hiện tại

Mã màu Mô tả
Người dùng Thông tin Chi tiết
Lesongviga (Offline)
Người sáng lập. Đã không hoạt động 1 thời gian dài.
Hoangthedanh (Offline)
Một tình yêu diep.io bất hủ. Giải tỏa stress sau một ngày làm việc mệt mỏi
Hoàng Giáo Sư (Senior Admin)
Nếu bạn cần trợ giúp hãy để 1 tin nhắn lên tường của tôi
Color Meaning
Tan Thực tập sinh
Lá cây Nhân viên chính thức
Vàng Nhân viên tích cực
Đỏ Nhân viên không hoạt động
Trắng Bị gián đoạn


Bảng xếp hạng nhân viên

Chú ý: Tất cả các nhân viên đều có quyền Chat Mod và Rights. Bất kỳ nhân viên nào bạn thấy trong trò chuyện sẽ là Người kiểm duyệt chat.

Quản trị viên cao cấp

(Senior Administrator) — Tối đa: Một

Quản trị viên cao cấp là Lesongviga hiện đã không hoạt động 1 thời gian khá dài. Ngay bây giờ, đó là Hoangthedanh cũng thế. Hiện tại chỉ còn Hoàng Giáo Sư là người đang điều hành diễn đàn.

Junior Administrators — Tối đa: Hai

Junior Administrators chỉ là điều đó; Quản trị viên. Họ là những người điều hành hệ thống, những người có thể chặn người, chỉnh sửa MediaWiki Pages, cung cấp cho các cá nhân khác Trò chuyện Moderator & Discussion Quyền của người quản trị, hủy bỏ các quyền đó, và thực hiện quyền lực của tất cả các User-Groups khác ngoài Bureaucrats. Những điều duy nhất họ không thể làm là ảnh hưởng đến quyền của người dùng của Rollbacks, Quản trị viên Nội dung, Quan chức Viên hoặc Quản trị viên khác. Bạn có thể nói với một Quản trị viên ngoài nhân viên khác vì Thẻ Nhân viên của họ là màu xanh lam.

Người điều hành cao cấp (Senior Moderators)

Người điều hành cao cấp là những người dùng đáng tin cậy đã được cấp Quyền Quản trị Nội dung. Quyền Quản trị Nội dung cho phép người dùng bảo vệ, không bảo vệ, xóa và phục hồi các trang cũng như di chuyển và chỉnh sửa các trang đã được bảo vệ. Người điều hành cao cấp là hầu như luôn luôn Discussion Moderators, nhưng có thể có ngoại lệ trong tương lai. Nói chung, Quản trị viên cấp cao có tất cả các quyền người dùng có sẵn bên cạnh Admin & Lesongviga, cho phép họ thực hiện kiểm soát Wiki. Họ là điều tốt nhất tiếp theo nếu không có Quản trị viên, và bạn có thể nói với một Người Quản lý Cấp cao trừ các Nhân viên còn lại vì Thẻ Nhân viên của họ là màu nâu đỏ.

Junior Moderators

Junior Moderators là những người dùng đáng tin cậy đã được trao Quyền Quản lý Thảo luận. Quyền Người điều hành diễn đàn cho phép người dùng làm nổi bật các chủ đề diễn đàn, xóa các bài tường thuật và các bài đăng trên diễn đàn cũng như đóng & mở lại chủ đề trên các bức tường và diễn đàn. Bạn có thể nói với một Junior Junior ngoài Staff còn lại vì Staff Tag của họ có màu xanh.

Sentinels

Đây là mức cơ bản của Nhân viên; Nó được sử dụng chủ yếu để trừng phạt nhân viên hiện tại. Tất cả các Sentinel tự động có Quyền Quản trị Trò chuyện và Huỷ bỏ theo mặc định, nhưng có thể di chuyển lên và thu được nhiều hơn theo thời gian. Bạn có thể nói với Sentinel ngoài nhân viên còn lại vì Thẻ Nhân viên của họ có màu vàng.

Thực tập — Tối đa: Năm

Thực tập sinh là người dùng có quyền người dùng tạm thời. Họ có quyền Chat Mod, quyền truy hồi và/hoặc quyền Mod Mod thảo luận. Để biết thêm thông tin về Thực tập sinh, nhấn chuột vào đây.

Advertisement