Những thành viên khác nhau có thể truy cập vào các chức năng công cụ khác nhau trong wiki. Trong khi mọi người đều có thể thực hiện hầu hết mọi thứ trong wiki, bao gồm cả việc đọc và chỉnh sửa, Bảo quản viên (hoặc Administrators (Admin) hoặc System Operator (Sysop) có thể có một vài công cụ, chức năng bổ sung.

Khả năng cho bảo quản viên

 • Khóa trang ngăn phá hoại.
 • Quản lý thành viên.
 • Sửa đổi tất cả loại khóa trang.
 • Xóa, phục hồi bài viết.
 • Cấm thành viên.
 • Thêm lời nhắn cho trang, bổ sung thêm và hoạt động thường xuyên.

Những gì bảo quản viên không nên làm

Bảo quản viên không được dùng quyền hạn công cụ để tranh chấp sửa đổi như khóa một trang làm riêng, khóa tài khoản không phải là phá hoại, tấn công cá nhân, đe dọa thành viên.. Bảo quản viên nên sử dụng năng lực của mình để giúp "bảo trì, quét dọn nhà cửa Wikia Diepio sạch sẽ", khỏi các phá hoại, thư rác, khỏi những người dùng và thành viên bất hợp tác nhưng không được gây ra sự bất hòa giữa các thành viên. Lý tưởng nhất không nên cho rằng bảo quản viên là người phụ trách trông coi quản lí mọi chuyện, mà nên được xem là một thành viên tin cậy có thêm một vài công cụ hữu ích để bảo vệ và đóng góp cải thiện wiki.

Trở thành bảo quản viên

Để trở thành một bảo quản viên trên Wikia (tiếng Việt), thành viên này phải có đóng góp lâu dài, thường xuyên, và đạt 5 điều kiện sau:

 1. Hoạt động ít nhất là từ 4 tháng trở lên.
 2. Đóng góp và hoạt động rất nhiều (xem Đóng góp thành viên)

Thêm vào đó, những nhiệm vụ, chức trách nhằm bảo vệ cải thiện cho wiki:

 1. Luôn theo dõi và làm việc để cải thiện chính sách của wiki, hồi phục những phá hoại và luôn tích hướng dẫn các thành viên
 2. Đóng góp, xây dựng các bài viết, thường xuyên kiểm tra lỗi chính tả của bài viết..
 3. Thấy được sự khác nhau giữa sửa đổi phá hoại và không chân thành.
 4. Thể hiện sự kiên nhẫn với những thành viên mới và sẵn sàng giúp đỡ họ đi đúng hướng.
 5. Tích cực trao đổi trong cộng đồng, nhắn tin, viết blog..

Các thành viên được đề cử (hoặc tự ứng cử) cho chức vị bảo quản viên phải dựa trên chất lượng sửa đổi, đóng góp của họ và sự tương tác, giao tiếp với những thành viên khác. Không cần thiết khi người dùng tạo ra một số lượng trang lớn hoặc sửa đổi chỉnh sửa nhiều mà không có chất lượng.

Đề cử (hoặc tự ứng cử) một thành viên, nếu thành viên đó rõ ràng là mới đến hoặc không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại trước khi chu kì bình chọn bắt đầu

Hướng dẫn dành cho bảo quản viên khi thành viên có nhu cầu

Tin nhắn xử lý cho bảo quản viên

 • Xử lý lừa đảo, tạo tài khoản không chấp nhận tham gia, chiếm đoạt tài sản...
 • Xử lý phá hoại, quấy rối trang thành viên, gửi tin nhắn lừa đảo.
 • Xử lý nghiêm khắc những kẻ tấn công cá nhân, thêm hình ảnh không phù hợp.
 • Xử lý những kẻ dám qua mặt, nói dối bảo quản viên để phá hoại nhiều trang.
 • Xử lý địa chỉ IP người nước ngoài, nghịch bài viết.

Tin nhắn nhu cầu, hỗ trợ

 • Trợ giúp thành viên tham gia Wiki
 • Thêm nội dung đang thiếu hoặc sai sót khi tham gia Wiki.
 • Nhờ khóa thành viên khi phá hoại hoặc nhờ khóa trang ngăn phá hoại.

Ai là bảo quản viên của wiki này?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.