Wikia Diepio
Advertisement
Wikia Diepio
Missile.png Nội dung này đang được chuyển đổi sang Tiếng Việt, hãy giúp chúng tôi Việt Hóa

HowDoIReachTheseKids.png

Bài viết này cần được dọn dẹp. Tham khảo Style Guide để biết thêm chi tiết. Hãy làm cho nó trở nên gọn gàng hơn hoặc Fallen Booster sẽ cho bạn điểm F!

Chọn các kỹ năng bạn nâng cấp một cách khôn ngoan.

Sau đây là xây dựng cho một số loại Tanks và người chơi. Hoạt động với 33 điểm nâng cấp bạn có thể sử dụng hoặc đã sử dụng tại cấp độ 45, đây là một số điểm kỹ năng đầu tư theo loại xe tăng, như bắn tỉa, bể octo, vv Số tương ứng với thứ tự của stats, từ trên xuống dưới: Phục hồi sức khoẻ, sức khoẻ tối đa, sát thương cơ thể, Tốc độ Bullet, Bullet Penetration, Bullet Damage, Reload, và Movement Speed. Hầu hết các công trình xây dựng đều tập trung xung quanh một chiếc xe tăng cụ thể, hoặc những chiếc xe tăng có trong tiêu đề của chúng. Khi sử dụng build đó, hãy chắc chắn chọn tank nâng cấp chính xác.

Xin lưu ý rằng trang được xây dựng trên trang này có sự khác biệt về chất lượng và không phải tất cả các bản xây dựng sẽ hoạt động tốt cho tất cả mọi người, như mọi người đều chơi Diep.io khác nhau. Sử dụng các cuộc thăm dò để tham khảo về cách thức thực hiện mỗi xây dựng được các đồng nghiệp của bạn coi là đáng quan tâm và chắc chắn bỏ phiếu trong các cuộc thăm dò cho bất kỳ bản xây dựng nào bạn đã kiểm tra để khách truy cập trong tương lai biết được những bản xây dựng nào hữu ích và bản xây dựng nào không. Trang này được thiết kế để cung cấp cho độc giả một nền tảng mà từ đó họ có thể bắt đầu tạo ra phong cách chơi riêng của họ và để họ có thể khám phá ra sự xây dựng hoàn hảo của họ, nhưng không có giả thiết nào là xây dựng tốt nhất.

Với điều này trong tâm trí, hãy bắt đầu duyệt web!

Làm thế nào để thêm Build của riêng bạn
Hướng dẫn của Kiểu
Polls
Build phải có Yes/No ở đó. Yes và No nên là chỉ được chỉ tùy chọn, & câu hỏi nên nên ở dạng này: (tên build) có phải là build tốt?

Nếu bạn không biết làm thế nào để thực hiện các cuộc thăm dò, bạn có thể học ở đây.Tỷ lệ bỏ phiếu
Nếu xây dựng có tồi tệ hơn tỷ lệ 2: 1 có: không, nó sẽ bị xóa. Điều này sẽ được áp dụng mỗi tuần một lần để cho các cuộc thăm dò thu thập dữ liệu. Đừng cố gắng bỏ phiếu bình chọn, vì nó sẽ được rõ ràng nếu bạn làm.

Mô tả
Mô tả đã được xoá do giới hạn. Một nhân vật là bất cứ thứ gì bạn gõ, mặc dù không gian được loại trừ trong trường hợp này. Các mô tả có chiều dài vượt quá 125 ký tự sẽ bị xóa mà không báo trước.

Thêm lại mô tả

Nếu bạn chọn thêm mô tả vào một công trình không có mô tả, hãy thêm mô tả phù hợp với giới hạn này. Nếu bạn đang thêm một bản xây dựng mới, bạn phải cung cấp mô tả.

Bánh xe loại tank. Nhấn và giữ nút Y trên bàn phím để xem nó trong game.

Tank Ban đầu

Tên Build Build Chi tiết Bỏ phiếu
Đơn giản nhưng Mạnh
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

3/3/0/7/7/7/6/0 or 3/3/0/4/7/7/7/2
Tiny Surprise Rammer
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

7/7/7/0/5/0/0/7

Các nhánh của tank Twin

Tên Build Build Chi tiết Bỏ phiếu
Twin Đôi
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

5/4/0/2/5/7/7/3
Ủi phẳng đôi
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

7/7/7/0/0/0/5/7
Nòng súng Pyrex
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/2/0/6/7/7/7/2
Khá đẹp
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/1/1/7/7/7/7/1

Octo Tank

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
The Hurricane
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/5/0/1/7/7/6/7
Bullet Storm
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2,0,0,7,7,7,7,3
Octo Hurricane
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/3/0/0/7/7/7/7
Glass Octo
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/0/6/7/7/7/6

Triple Twin

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Mega Killer
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/3/0/7/7/7/7/0
Max Score
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/5/0/7/7/7/7/0
Catcher
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/0/0/3/7/7/7/7
Aquila
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/1/4/7/7/7/7

Penta Shot

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Bullet Slammer
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/3/0/7/7/7/7/0
Glass Nightmare
×-26


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/0/7/7/7/7/5
Cloud
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/5/0/5/7/7/7/0
Bullet Cascader
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

5/0/0/0/7/7/7/7

Spread Shot

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Max Efficiency
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/0/3/5/7/7/6/3
Offensive Shield
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

5/4/0/1/7/7/7/2
Ultimate Combo Breaker
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

5/0/0/3/7/7/7/4
Vertical Defense
×-34


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/0/3/1/7/7/7/7
This build is designed to hold off enemy bullets, defend your team and corner low penetration tanks. Best used in 2 Teams, in a pair with a Hybrid/Penta Shot, as your bullets will literally make a wall in front of you, shielding both your teammates and yourself. Killing could be a problem because of the slow bullets, unless you're encountering distracted tanks and unlucky (or stupid) body damage rammers as they wouldn't expect high Bullet Damage and Movement Speed.
Lock Down
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

1/0/0/7/7/7/7/4
Wrecker
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

3/2/0/7/7/7/7/0
Chaos Spreader
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

1/0/0/7/7/7/6/5

Triplet

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Rammer Exterminator
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

3/2/0/6/7/7/7/1
Glass Triceratops
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/0/5/7/7/7/7
Unstoppable
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

1/4/0/7/7/7/7/0
Shield Basher
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/2/0/3/7/7/7/7
Warrior
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0,7/5/0/7/7/7/0 or 0/6/6/0/7/7/7/0 or 0/5/7/0/7/7/7/0
Swift Glass Cannon of Death
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/0/0/7/7/7/7/3 or 1/1/0/7/7/7/7/3 or 1/0/0/7/7/7/7/4
Regenerative Reaper
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

5/2/0/6/7/6/7/0 or 4/3/0/6/7/6/7/0 or 5/1/0/6/7/6/7/1 or 4/2/0/6/7/6/7/1
Bullet Wall {{Stat

health regen = 3 max health = 2 body damage = 0 bullet speed = 0 bullet penetration = 7 bullet damage = 7 reload = 7 movement speed = 7

}}
3/2/0/0/7/7/7/7
Shockwave T {{Stat

health regen = 5 max health = 5 body damage = 0 bullet speed = 7 bullet penetration = 7 bullet damage = 7 reload = 0 movement speed = 2 }}


5/5/0/7/7/7/0/2

Sniper Branch

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Glass Sniper {{Stat

health regen = 1 max health = 1 body damage = 0 bullet speed = 5 bullet penetration = 7 bullet damage = 7 reload = 7 movement speed = 5

}}
1/1/0/5/7/7/7/5
Assault Rifle
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

1/1/0/3/7/7/7/7

Ranger

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Gotta Snipe ’em all!
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

3/3/0/7/7/7/0/6
Guerilla
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

1/1/0/5/7/7/5/7
Sharpshooter
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

1/4/0/7/7/7/1/6
You can't see me but I can see you!
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2, 3, 0, 7, 7, 7, 7, 0

Stalker

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Surprise Attack!
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

3/2/0/7/7/7/7/0
Ghost
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

7/7/7/0/5/0/0/7
Sneaky
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

7/2/0/7/7/7/3/0
Powerful
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

4/7/5/3/7/7/0/0
I'm Your Nightmare
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/6/0/7/7/7/0/6

Predator

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
One hit KO
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/5/6/7/7/5/3
The Real Sniper
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

7/2/0/7/7/7/3/0
Balanced Bolt-Action Sniper
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

4/4/0/7/7/7/0/4
Glass-Cannon Team Sniper
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/2/1/7/7/7/7/0

Streamliner

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
“GET DUNKED ON”
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/5/0/7/7/7/7/0
The real Build
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/3/0/7/7/7/4/3
Mobile Laser
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

1/0/0/7/7/7/7/4
Xtremely Powerful
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

4/5/0/6/6/6/6/0
Avada Kedavra
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

1/0/0/7/7/7/6/5

Overlord

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Max Power of Overlord
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

4/4/0/7/7/7/0/4
Obliterator 6, 6, 0, 7, 7, 7, 0, 0
Survivalist 3, 4, 0, 6, 7, 7, 2, 4
Anti-This 0, 0, 0, 7, 7, 7, 7, 5
Killer Tank 2, 2, 0, 7, 7, 7, 3, 5
Defensive Overlord 2, 6, 1, 7, 7, 7, 1, 2
Craig's Overlord 4, 4, 0, 7, 7, 7, 0, 4
Exterminator Drones 0,0,0,7,7,7,5,7
Anti-Rammer 0,6,6,7,7,7,0,0
The Team Player Use MAX Drone stats. You can switch around Health points with Body damage, and Movement with Reload.

Health Regen 3

Max Health 3

Body Damage 2

Drone Speed 7

Drone Health 7

Drone Damage 7

Reload 0

Movement Speed 4

A great all-round overseer. Stay away from Bullet Slammers and Bullet Spammers.

- TekkerGods

Manager

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Knight
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

5/0/0/7/7/7/0/7
Double Trouble 7, 7, 7, 0, 5, 0, 0, 8
The REAL diepio Manager 1,6,0,7,7,7,0,5

Necromancer

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Sauron’s Successor
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/2/0/7/7/7/6/4
Ursuul’s preferred Necromancer Build, it allows for sufficient offensive maneuverability as well as having extra points left over for comfortable health padding.
Anooku’s Improved Build
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/0/7/7/7/5/7
Glass Upgrades
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

1/1/1/6/6/6/6/6
REVENGE
×-31


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

3/4/0/6/6/6/6/0 (+2 left over)
Anooku’s Build
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/0/6/7/7/7/6
Square Swarm
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/0/7/7/7/7/5

Battleship

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Quality Over Quantity
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/5/0/6/7/7/3/5
Gamebreaker 2, 2, 0, 7, 7, 7, 7, 1

Factory

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Glass Canon
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/0/6/7/7/7/6
The Perfect Counter 0, 4, 0, 7, 7, 7, 5, 3
Shooting star of death 0,0,0,7,7,7,5,7
Minion Master 0, 0, 0, 7, 7, 7, 7, 5

Tri-Trapper

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Ultimate Defense
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

5/7/0/0/7/7/7/0

Gunner Trapper

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Paladin
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/5/7/7/7/7/0
Bunker 2, 5, 0, 5, 7, 7, 7, 0
Pulverizer 0/5/0/7/7/7/7/0

Mega Trapper

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Great Wall of China
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

4/1/0/7/7/7/7/0
Get close and u dead! 0, 2, 3, 7, 7, 7, 0, 7

Auto Trapper

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Wall Turret
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

1/1/0/3/7/7/7/7 (More Defense)

0/0/0/6/7/7/7/6 (More Attack)
Fortress 5, 7, 0, 0, 7, 7, 7, 0

Rammer Defense

1, 0, 2, 7, 7, 6, 7, 3

Overtrapper

Tên Build Build Chi tiết Bình chọn
Standart Defence
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/4/0/6/6/6/7/4
The REAL Trapper 1,2,0,7,7,7,7,2
The Weird Trapper 2,2,0,7,7,7,4,4 This build give great mobility, excellent bullet damage and speed, as well as some health boosts.

Machine Gun Branch

Build Name Build Description Vote
Gold Nugget
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

7/7/0/0/6/6/7/0

Destroyer

Build Name Build Description Vote
Jelly Fish
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

7/7/7/0/0/0/5/7
Wrecking Ball 2, 3, 0, 4, 7, 7, 7, 3
Weird build! 7, 7, 7, 7, 5, 0, 0, 0

Hybrid

Build Name Build Description Vote
Rammer
×-32


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

6/6/6/0/2/0/6/6
Middle Roman Conqueror 3, 5, 1, 6, 7, 7, 2, 2
Wrecker 7, 7, 0, 0, 5, 7, 7, 0
The Real HYbrid 0, 5, 5, 4, 6, 6, 7, 0
"Man o' War" 1, 4, 2, 7, 6, 7, 6, 0
"Bullet Rammy" 5, 0, 7, 7, 0, 0, 7, 7
"AntiRed" 0, 0, 0, 7, 7, 7, 7, 5
"Increased Bullet Supply" 4, 4, 0, 7, 5, 6, 7, 0 (You may trade some HP upgrades for speed)
Confusing the Boosters 0, 7, 7, 0, 6, 6, 0, 7
Lagbreaker's build 3, 0, 0, 7, 6, 6, 4, 7
Best tank in the game 1,7,0,7,7,7,4,0

Annihilator

Build Name Build Description Vote
Tag, you’re it!
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/5/7/7/7/0/7
Rammer 5, 7, 7, 0, 0, 0, 7, 7
The Magic Shot 4, 4, 0, 7, 7, 7, 4, 0
Silent Murderer 1, 5, 0. 7, 7, 7, 6, 0
Blitz3r 6, 6, 0, 7, 7, 7, 0, 0

Skimmer

Build Name Build Description Vote
The Ionizer
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

4/4/0/6/7/5/7/0

Gunner

Build Name Build Description Vote
Weakling
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

3/3/0/7/7/6/7/0

Sprayer

Build Name Build Description Vote
Slow But Powerful
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

7/5/0/0/7/7/7/0
Fragile Bullet Spammer 3, 2, 0, 7, 7, 7, 7, 0
Impenetrable 7, 2, 0, 3, 7, 7, 7, 0
Go Away 1, 3, 0, 7, 7, 6, 7, 2

Auto Gunner

Build Name Build Description Vote
Tracker
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/0/7/7/7/6/6
The build allows you to track your enemies down (the Auto Turret shows tanks that are off-screen) and kill them easily. As a Gunner, it still has its weakness: low penetration. That's why you should avoid the Twin branch (except if they are low on health). Surprisingly, you can out-trade Destroyers and Hybrids, both the bullet damage ones and the rammer ones. Other tank types should be no problem because of your speed and bullet rain. It's recommend to stay with Machine Gun until level 45 but you can go Gunner at level 30. Useful in all game modes but best in FFA.

Flank Guard Branch

Build Name Build Description Vote
N/A
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

7/2/0/6/6/6/6/0

Tri-Angle

Build Name Build Description Vote
No escape
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

5/7/7/0/0/0/7/7
Go home booster, you're drunk 0,7,7,0,3,2,7,7
Speedy

Rammer

7,7,7,0,0,0,0,7
Tập tin:Fdg.PNG

162x162px

Balanced-Offensive 3, 0, 3, 3, 7, 7, 7, 3
Fast and Furious 4, 4, 0, 4, 7, 7, 7, 0
Demon god 2, 4, 7, 7, 1, 0, 7, 5

Auto 5

Build Name Build Description Vote
Pressured Lockdown!
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/6/1/7/7/7/2/3
Auto Turret 2, 2, 0, 7, 7, 7, 7, 1
TOUHOU DODGING SKILLZ FTW 0, 0, 0, 5, 7, 7, 7, 7
Auto Ramming Machine

2,7,

7,0,

7,7,

0,3

Booster

Build Name Build Description Vote
Speedy
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

2/2/0/4/4/7/7/7
Fastest Tank Alive 0, 0, 0, 7, 6, 6, 7, 7
Speed Ram 5, 7, 7, 0, 0, 0, 7, 7
Boosted Ramming 7, 7, 7, 0, 0, 0, 5, 7
Hit n' Run
Tập tin:Build.PNG

This is the build to use.

5, 7, 0, 0, 7, 7, 7, 0
Master of Deception 2, 4, 7, 0, 6, 7, 7, 0 or 2, 3, 7, 0, 7, 7, 7, 0
All in with it 0, 0, 0, 5, 7, 7, 7, 7
Tanky Lightning 7, 7, 5, 0, 0, 0, 7, 7
Invincible Hulk 2, 7, 0, 0, 6, 6, 7, 5
Hit and Run 3, 2, 0, 4, 5, 5, 7, 7
The Armored Bugatti (TAB) 7/6/7/0/0/0/6/7 or 7/7/7/0/0/0/6/6
Wall Buster 0, 7, 7, 0, 5, 7, 7, 0
Cheetah Simulator 0, 5, 0, 0, 7, 7, 7, 7

Fighter

Build Name Build Description Vote
The True Fighter
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

7/7/0/5/5/5/2/2
Glass Cannon 0, 0, 0, 5, 7, 7, 7, 7
The Killer Tank! 2, 2, 0, 5, 7, 7, 7, 3
Head-on Attack 6, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 6
The Hero 3,3,7,0,5,5,7,3
Rammer Killer 0/0/0/7/7/6/7/6
Dual Path
Tập tin:Yep this build probably sucks.PNG

145x145px

1/7/3/1/5/5/7/4
Ambrosia [image coming soon?]

1/3/0/3/6/6/7/7

Dragon
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/5/7/0/7/7/7/0

Octo Tank

Build Name Build Description Vote
Blizzard
×-33


Health Regen
Max Health
Body Damage
Bullet Speed
Bullet Penetration
Bullet Damage
Reload
Movement Speed

0/0/5/0/7/7/7/7
Champion 7, 7, 0, 0, 7, 5, 7, 0
Unstoppable Satisfaction 2, 6, 0, 7, 6, 6, 5, 1
Somewhat Glass tank 0, 5, 0, 6, 5, 6, 6, 5
Hurricane 5, 0, 0, 3, 7, 7, 4, 7
Human Made Storm 3, 3, 0, 7, 6, 7, 7, 0
Grind & Run 2, 1, 0, 2, 7, 7, 7, 7
Noob Killer 3, 7, 7, 0, 6, 6, 5, 0
Anti-Ramming Bullet Spamming 5, 7, 0, 0, 7, 7, 7, 0
The Tropical Storm 1/4/0/7/7/7/7/0
Death-inition 5, 3, 6, 2, 3, 3, 6, 5

Smasher Branch

Build Name Build Description Vote
Speedy 3/10/10/10
Balanced Power 8, 8, 8, 8 (+1 Stats Point)

Landmine

Build Name Build Description Vote
Ram, Run, Recover 7/8/8/10
Invisible Wall 10, 9, 7, 7
Troll 5, 10, 10, 8
Chaser 5,7,10,10
Super Sonic Invisibility 3, 10, 10, 10

Auto Smasher

Build Name Build Description Vote
Compass 5/9/10/0/0/0/0/9
Destroyer of life's 0,0,0,5,7,7,4,10
Hit 'n Run 1,3,0,1,8,3,8,9

Spike

Build Name Build Description Vote
Killer Spike 6/10/10/7
Spike'o'matic 9,8,10,6
Nuckal's ATV 3/10/10/10
View Miscellaneous Builds
Trò chơi
FiringIcon.pngTự động bắnSpinIcon.png Tự động xoayInvisIcon.png Tàng hìnhLevUpIcon.png LevelsTiersIcon.png Vòng nâng cấpStatsIcon.png Thuộc tính (Ẩn)
Diepio4Teams.png Bản đồGhfff.png Thành tựuConsole.png Console
Vũ khí Đạn dược
Autoturret.png Tháp súng tự độngPentabarrel.png Nòng súng
Trapbarrel.png Nòng phòng thủDoritobarrel.png Ông sinhDeployerbarrel.png Nòng phá hủy
Bullet.png ĐạnTrap.png Bẫy
Drone.png Squarez.png Drones (Drone.png Partisans)Factorytank.png Tên lửaMissile.png Missiles
Thông tin Sự kiện
BuildIcon.png BuildsChangeIcon.png Thay đổi
ControlsIcon.png Điều khiểnScoreIcon.png Bảng Xếp HạngBugwhitefix.svg Bugs
! Thông BáoCloserIcon.png Đóng đấu trườngDeathIcon.png Màn Hình Chết
Advertisement